Forældresamarbejdet i Skovbrynet

Samarbejdet generelt:

I Skovbrynet vægter vi et åbent, respektfuldt og ærligt samarbejde højt. Det betyder at vi prioriterer den daglige kontakt til den enkelte familie højt. Vi synes, det er helt afgørende og naturligt, at der er en gensidig information om barnets trivsel og udvikling.

Det er vigtigt for os, at I føler Jer velkomne, at I hver dag bliver mødt med et smil, og føler Jer trygge ved at aflevere jeres børn.

I dagligdagen er det af stor betydning, at I orienterer os om eventuelle ændringer i barnets hverdag, det kan også være hændelser der kan påvirke barnet. Vi lover at gøre det samme.