Forældresamtaler i Skovbrynet

Samtaler:

Ved start tilbydes I en velkomstsamtale, hvor i får mulighed for at fortælle om jeres barn og jeres familie. Vi vil give jer information om Skovbrynet, og aftale hvordan opstarten skal være osv.  Det sker både ved start i vuggestuen, når barnet flytter fra vuggestuen til børnehaven, og hvis barnet starter direkte i børnehaven.

Inden for et halvt år vil I blive tilbudt en trivselssamtale i både vuggestuen og børnehaven, hvor vi gensidigt kan tale om hvordan det går med jeres barn.

Når barnet er 2½ år og går i vores vuggestue, tilbyder vi en samtale i forbindelse med sprogvurdering af barnet. Her kigges der også på, hvordan barnet udvikler sig og hvor klar barnet er til børnehavestart, når det fylder 3 år.

Inden barnet indskrives i skole, tilbydes I en skoleparathedssamtale.

I dagligdagen er vi naturligvis også altid åbne for en samtale, hvis der er behov for det. Nogen gange giver det en anden snak, når man sætter sig om bordet med en kop kaffe. Initiativet kan både komme fra os eller jer efter behov.