Traditioner i Skovbrynet

Hos os følger vi de danske traditioner og året gang.

Til fastelavn slår vi katten af tønden, til påske klipper vi påskepynt og til jul hygger vi med nisser og julemænd.

Fællessang: I vinter halvåret mødes alle børnene fra både vuggestuen og børnehaven om fredagen og synger sammen. Stuerne skifter til at vælge, hvilke ynglings sange der er på programmet.

Fællesspisning: Én gang om året har hver stue fællesspisning, hvor forældre og søskende kommer og spiser aftensmad på barnets stue. Alle tager lidt mad med som stilles klar til fælles buffet.

Fællesdage: I løbet af året har vi i hele huset nogle fællesdage for både vuggestuen og børnehaven. Dagene har på skift fokus på design, sprog, motorik og natur.

Bedsteforældredag: Vi inviterer barnets bedsteforældre én gang om året, så de kan komme på besøg og være med til en dag i deres barnebarns børnehave.  Bedsteforældrene foregår stuevis.

Forældrekaffe: Flere gange om året har vi kaffe på kanden om eftermiddagen,  så forældrene kan få mulighed for at hygge sig med stuens øvrige forældre.

Fælles udflugt til Skovløberhuset: En dag i løbet af foråret drager hele Skovbrynets børnegruppe og personaler ud til Skovløberhuset, hvor vi nyder at være sammen på kryds og tværs.

Fotografering: En gang om året bliver der taget gruppebilleder af børnene fra alle stuerne.

Traditioner/højtider: vi følger de danske traditioner som fastelavn, påske og jul.