Opstart

Når I har fået en plads i Daginstitutionen Skovbrynet er I meget velkommen til at komme på besøg med jeres barn, så I kan vise den nye vuggestue/børnehave, og så I kan hilse på de voksne.

Inden barnet starter vil I blive indbudt til en opstartssamtale uden barnet, hvor en af pædagogerne på barnets kommende stue vil informere jer om stuens rytmer, og hvor I kan fortælle om jeres barn. Her aftales hvordan opstarten for barnet skal foregå.

Efter ca 3 måneder holder vi en samtale igen, hvor vi følger op på, hvordan starten har været for barnet og for jer forældre.