Behovsåbent

Feriepasning/behovsåbent i Skovbrynet

 

Ferien er en skøn tid for både børn og voksne. Det er tidspunktet hvor vi geare ned, nyder hinanden og har ro og tid til at være at være sammen i familierne. Derfor opfordre vi til, at alle børn holder ferie sammen med deres forældre.

 

Børne- og Uddannelsesudvalget har på sit møde den 10. oktober 2018 besluttet, at der fremover vil være følgende perioder med behovsåbent i dagpleje og daginstitutioner:

 

Dage med behovsåbent i Kolding Kommune

  • De 3 hverdage før Påske (2019 - 15.-16.-17. april)
  • Fredag efter Kr. Himmelfartsdag (2019 - 31. maj)
  • Uge 28-29-30
  • Dagene mellem jul og nytår (2019 - 27. + 30. december)
  • Nytårsaftensdag (31. december) institutionen lukker kl. 12.30

Dage hvor der er helt lukket (hvor der ikke tilbydes alternativ åbent):

  • Grundlovsdag (5. juni)
  • Juleaftensdag (24. december)

Behovsåbent betyder, at der fordelt i kommunen er enkelte institutioner, der holder åbent.

Begrundelsen for behovsåbent er at udnytte ressourcerne bedst muligt i perioder, hvor der er få børn.

Daginstitutionen Skovbrynet er i disse perioder sammen med børn og personale fra:

Børnehuset ved Åen
Midtbyens børnehus
Daginstitutionen Under Egen

 I 2019 er det Under Egen som har åbent i perioder med behovsåbent.

Hovedparten af det pædagogiske personale vil afvikle ferie i behovsperioderne, for at personaleressourcerne kan anvendes i de perioder af året, hvor børnene ikke afvikler ferie og dermed er i institutionen.

I vil som forældre i god tid inden ferieperioderne, blive bedt om at tilkendegive, om jeres barn holder fridage/ferie eller har brug for det pædagogiske tilbud.

Det er meget vigtigt for den enkelte institution, at målrette personaleressourcer med antal tilmeldte børn. Det er også grunden til, at der skal angives et cirka komme/gå tidspunkt, så personaleressourcerne kan udnyttes bedst muligt. Kommer barnet alligevel ikke, trods en tilmelding skal forældrene melde afbud hurtigst muligt.

 

Med venlig hilsen

Lisbeth Dyrup Petersen

Leder, Daginstitutionen Skovbrynet