Vi samarbejder med

  • skoler fra hele kommunen
  • PPR
  • familieafdelingen 
  • psykologer
  • høre-tale konsulenter
  • sagsbehandlere
  • pædagogiske rådgivere fra PPR
  • UC Syd (seminariet)
  • tolkeservice
  • naturvejledere
        m.fl.